Privacy Statement

Wensbus Heibloem, onderdeel van Stichting Gemeenschapsraad Heibloem, Pater van Donstraat 15, 6089 NM Heibloem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Wensbus Heibloem verwerkt persoonsgegevens van personen die van de diensten van Wensbus Heibloem gebruik maken. Tevens verwerkt Wensbus Heibloem persoonsgegevens van alle vrijwilligers die de dienstverlening van Wensbus Heibloem mogelijk maken.
Van personen die van de diensten van Wensbus Heibloem gebruik maken worden de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortejaar

Van de vrijwilligers worden de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsverklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt en opgeslagen
Wensbus Heibloem heeft niet de intentie om bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de diensten van Wensbus Heibloem te verwerken en op te slaan. Incidenteel zal de taal van personen worden vermeld en zal informatie ter vergroten van de service worden opgeslagen. Wensbus Heibloem verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen die van de diensten van Wensbus Heibloem gebruik maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Wensbus Heibloem Persoonsgegevens
Wensbus Heibloem verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van haar diensten voor de volgende doelen:

 • Om de chauffeurs van de wensbus informatie te verschaffen over de te vervoeren persoon vanaf het juiste adres van deze persoon.
 • Om, voor personen die op rekening worden vervoerd, op juiste wijze te kunnen factureren
 • Om noodzakelijke informatie aan deze personen te kunnen verstrekken.

Wensbus Heibloem verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers voor de volgende doelen:

 • Om communicatie tussen de vrijwilligers mogelijk te maken
 • Om te voldoen aan de eisen die door Provincie Limburg zijn gesteld met betrekking tot wensbusvervoer

Opslag en toegankelijkheid van persoonsgegevens
Persoonsgegeven van personen die van de diensten van Wensbus Heibloem gebruik maken worden digitaal opgeslagen in “Dropbox” De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor een 4-tal personen die de ritten van de bus plannen.
De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden zowel digitaal als op papier opgeslagen. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle vrijwilligers van Wensbus Heibloem.

Bewaartijd van de gegevens
Persoonsgegevens van personen die van de diensten van Wenbus Heibloem gebruik maken worden bewaard zolang als de betreffende personen met enige regelmaat gebruik maken van de diensten van de wensbus. Mocht blijken dat een persoon een jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de wensbus dan worden zijn/haar gegevens uit het bestand verwijderd.
Gegevens van de vrijwilligers worden bewaard zolang deze personen als vrijwilliger verbonden zijn aan Wensbus Heibloem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen versterkt Wensbus Heibloem persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien en verwijderen
Personen die gebruik maken van de diensten van Wensbus Heibloem zowel als de vrijwilligers van Wensbus Heibloem hebben het recht om hun opgeslagen persoonsgegevens in te zien en zo nodig te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage en/of verwijdering kan worden gericht aan moc.liamg@meolbiehsubsnew of aan Wensbus Heibloem p/a Haffmansstraat 30, 6089NJ Heibloem

Beveiliging van persoonsgegevens
Wensbus Heibloem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermt zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen via moc.liamg@meolbiehsubsnew of via Wensbus Heibloem, p/a Haffmansstraat 30, 6089NJ Heibloem.